Transportsenter Larvik AS

Vi er et privateid transport-selskap lokalisert i Larvik, etablert i 1999. Transportsenter Larvik AS har sine røtter fra Transportsentralen Larvik, etablert i 1947. Vi tilbyr sikker og effektiv transport av varer innenlands som utenlands.

TS Larvik opererer primært i Sør-Norge og har blant annet daglige avganger mellom Østlandet og Rogaland. Sammen med våre utvalgte samarbeidspartnere tilbyr vi alle former for transporttjenester i inn- og utland.

TS Xpress

Henter og leverer som avtalt. Ingen unødvendige stopp underveis. Alltid godt sikret last Ingen omlasting. Samme sjåfør hele veien. Du har avtaler du må overholde Våre dyktige sjåfører henter og leverer der du ønsker. Vi hjelper deg når det topper seg. Vi frakter også ADR-gods på Xpressbilene våre!

Terminalen

Vi tilbyr omlasting og fullservice med lagring og distrubisjon. Lagring ute og inne på kort eller lang sikt, alt fra enkelte paller til store volumer.

Langtransport

TS Larvik tilbyr sikker og effektiv transport av varer innenlands som utenlands. Vi i TS Larvik innehar den kunnskap og erfaring som trengs for at dine varer transporteres sikkert og leveres til rett tid. I felleskap skreddersyr vi transportløsninger som gjør at du og dine kunder blir godt fornøyd.

Følgebil

Alle våre sjåfører i TS Larvik og TS Xpress har gjennomgått et omfattende følgebilkurs for å inneha den beste kompetansen på området. Dette gir større trygghet for våre kunders varer, våre sjåfører, kjøretøy og øvrige trafikanter.


NYHETER

Den 22. april 2020 ble vi sertifisert som

FAIR TRANSPORT BEDRIFT!

Copyright © 2020
Transport Senter Larvik A/S - Tlf:+47  33 14 18 90 - Mob: +47 90 08 33 89

Transportsenter Larvik AS

Transportsenter Larvik AS

Transportsenter Larvik AS

Transportsenter Larvik AS